Skip to content

Wsparcie prawne

Patryk Górski Szef Zespołu Prawnego
Doradca ds. rozwoju i strategii

Oskarżyciel skarbowy w US we Wrześni od 2008 do 2024 r.
Żołnierz Wojska Obrony Terytorialnej.
Jestem mężem i ojcem trójki ukochanych urwisów Szczepana, Dawida oraz Igora. Moja Alma Mater to UAM w Poznaniu gdzie ukończyłem dwa kierunki Historię i Prawo. W 2022 roku rozpocząłem aplikacje radcowską, a w 2021 roku ukończyłem kurs oficerski.

Olga Macherska Starszy prawnik
Przedstawicielka ZA w KAS przy IAS Rzeszów

Nie pochodzę z Rzeszowa, a z okolicy Częstochowy.
Moja przygoda z Podkarpaciem zaczęła się na studiach, które robiłam w Stalowej Woli. Potem było już z górki. Seminarium (nie duchowne) na WSPiA, staż w Drugim Urzędzie Skarbowymw Rzeszowie, potem praktyka absolwencka też tam i w końcu pojawiły się konkursy, też do II US i udało mi się jeden z nich wygrać!

Jakub Słaby Młodszy prawnik

Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.
Aplikant radcowski III roku aplikacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu.
Z Krajową Administracją Skarbową związany od 2020 roku, świadczył pracę w Referacie Orzecznictwa Podatkowego SPV, w Dziale Kontroli Celno – Skarbowej i postępowania podatkowego w Śląskim Urzędzie Celno – Skarbowym.