Skip to content

Regulamin strony

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują Użytkowników serwisu korzystających z portalu (postów i komentarzy). Administracja może nie opublikować komentarzu użytkownika lub wstrzymać publikacje bez podania przyczyny. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Administracji strony.
2. Użytkownicy nie przestrzegający Regulaminu będą karani poprzez ostrzeżenia i wykluczenie z serwisu. O liczbie ostrzeżeń skutkujących wykluczeniem z serwisu decydują w każdym przypadku indywidualnie Administratorzy, przy czym wykluczenie może być także stosowane bez wcześniejszych ostrzeżeń.
3. Pseudonim (login), który podawany jest podczas przesyłania komentarzy nie może być wulgarny ani obraźliwy, nie może to też być link, ciąg znaków bez liter lub adres e-mail.
4. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik ma więcej, niż jedno konto – ban dotyczyć będzie ich wszystkich.
5. Zabrania się obrażania, używania wulgaryzmów, słów powszechnie uważanych za obraźliwe, tekstów mających charakter pomówień, kłamstw, treści pornograficznych oraz umieszczania linków do takich treści.
6. Bezwzględnie należy unikać „literówek” oraz błędów ortograficznych i stylistycznych. Pamiętaj o sprawdzeniu i stosowaniu polskich znaków diakrytycznych oraz rozpoczynaniu zdań wielkimi literami! Nie należy niepotrzebnie formatować czcionki (pisać pogrubioną czcionką, używać dużych rozmiarów czcionki, kolorować tekstu, itp.)
7. Za treść wpisów dodawanych w serwisie odpowiadają ich autorzy.
8. Administratorzy i Moderatorzy mają prawo do kasowania, przenoszenia, edycji, scalania, rozdzielania tematów/postów/komentarzy oraz innych działań uznanych przez nich za konieczne i uzasadnione. Decyzje Administratorów i Moderatorów w powyższym zakresie są ostateczne.
9. Wpisy na PORTALU na temat Regulaminu, zasad funkcjonowania serwisu, dokonywanych na nim zmian lub posunięć Administratora i Moderatorów są niedopuszczalne i mogą skutkować natychmiastowym wykluczaniem z serwisu. Jeżeli masz jakieś uwagi na ten temat skontaktuj się z Administratorem.