Skip to content

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa w Krajowej Administracji Skarbowej jest największym związkiem zawodowym w KAS liczącym 5600 aktywnych zawodowo członków. Jesteśmy nowoczesną organizacją związkową, która reprezentuje oraz chroni prawa i interesy swoich członków, ale również dąży do polepszenia warunków pracy i płacy wszystkich pracowników skarbówki, w tym funkcjonariuszy służby celno – skarbowej.

Nasza aktywna działalność jest w pełni transparentna bo nic nie ukrywamy przed naszymi członkami,  a o naszych działaniach informujemy również wszystkich pracowników i funkcjonariuszy. Wszystkie nasze działania poprzedzane są konsultacjami z członkami, bo wyznajemy zasadę, że wszelkie uwagi oraz każdy głos i każde zdanie są dla nas bardzo ważne i cenne. Jeżeli w kluczowych dla związku sprawach brak jest jednomyślności to decyzje podejmowane są w sposób demokratyczny czyli większą ilością głosów. Dlatego nie czekaj na innych i dołącz do nas już dziś! zapisy.alternatywa.kas@gmail.com

Z życia KAS

Artykuły