Skip to content

Dołącz do nas

Związkowa Alternatywa w KAS to związek ogólnopolski, który zrzesza pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej z całej Polski.
Nasze biuro mieści się w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Katowicach.

Dlaczego warto być członkiem Związkowej Alternatywy w KAS?

1. Aktywność.

Związkowa Alternatywa działa przede wszystkim aktywnie i odważnie, Nie boimy się podejmować ryzyka, wszczynać sporów zbiorowych, czy organizować różnego rodzaju akcji protestacyjnych. Wierzymy, że razem możemy więcej, że możemy się zjednoczyć tak jak inne grupy zawodowe, policjanci, pielęgniarki, nauczyciele.

2. Transparentność.

Wszelkie działania, w tym przede wszystkim finanse będą transparentne. To właśnie związek zawodowy powinien dawać przykład w tym zakresie.

3. Komunikacja.

Bardzo zależy nam na dobrej komunikacji ze wszystkimi członkami.

Wszystkie pisma, projekty będą z Wami konsultowane. Powstała grupa mailingowa oraz grupa zamknięta na FB tylko dla naszych członków.

Cyklicznie będziemy się zwracać z wnioskami o informację publiczną w zakresie mnożników wynagrodzeń, awansów stanowiskowych, przyznawanych nagród, dodatków. Informacje te będzie miał do wglądu każdy członek.

W pewnych, a nawet wielu kwestiach to Wy wiecie więcej od nas, bo Wy pracujecie w danej komórce, środowisku, dlatego to od Was musimy czerpać wiedzę o Waszych problemach, dlatego też propozycje pewnych działań chcielibyśmy mieć od Was. Nie bójcie się do nas pisać.

4. Ochrona i obrona członków.

Zgodnie z ustawą o ZZ związek reprezentuje wszystkich pracowników, tych niezrzeszonych również i tak też będzie tutaj w przypadku walki o godne warunki pracy i płacy.

Natomiast tylko swoich członków Alternatywa będzie wspierać w staraniach o awans stanowiskowy, przeniesienie do innej jednostki, odwołaniach od oceny okresowej, w walce ze zjawiskami niepożądanymi itp.

5. Składka członkowska.

Składka wynosi 15 zł i będzie przeznaczana na konkretne akcje, delegacje (uczestniczymy we wszystkich spotkaniach IAS i MF), obsługę biura rachunkowego, prawników itp. Nie jest zatem przewidziane zwracanie jej części w formie paczek czy zapomóg na koniec roku.